Equi -Vita - logo

Equi -Vita

Education, Osteopathy and Rehabilitation 

Equi -Vita - logo

Osteopathie voor paard & hond

Een osteopaat onderzoekt en behandelt fysieke klachten vanuit een totaalbenadering van het lichaam. Ik kijk dus niet alleen naar de plek waar de klacht of pijn tot uiting komt, maar controleer het hele lichaam op beweeglijkheid en doorstroming. 

Al jarenlang is osteopathie een waardevolle aanvulling op de reguliere geneeskunde. Een osteopaat kijkt -zoals je hieronder kunt lezen- met een hele andere bril naar gezondheid en beweging dan bijvoorbeeld een reguliere dierenarts of fysiotherapeut. In de reguliere geneeskunde ligt de focus vooral op de plaats waar de pijn of klacht zich voordoet. Het ene is niet beter of slechter dan de ander, maar vooral anders. 

“Symptoms should not be seen as the enemy. They are sacred messengers who encourage us to take better care of ourselves”

Als osteopaat ga ik dus nog nét een stapje verder. Ik controleer niet alleen het hele bewegingsapparaat, maar ook de mobiliteit van het viscerale systeem (de organen) en het cranio-sacrale systeem (hersenvliezen, schedel, sacrum, hersenvocht etc.) én hoe deze elkaar beïnvloeden.

“The artery is the river of life, health and ease, and if muddy or impure disease follows.”  A. T. Still MD DO 

Osteopathie gaat ervan uit dat alles in het lichaam samenwerkt en elkaar beïnvloed. Om zichzelf gezond te houden moet alles in het lichaam kunnen bewegen en doorstromen, zodat organen hun werk kunnen doen en het lichaam vrij kan bewegen. Osteopathie is dus de kunst van het stimuleren van het zelfgenezende vermogen van het lichaam door het mobiliseren van alle weefsels binnen het lichaam. 

“To find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease.”

 

Antwoord op enkele vragen die vaak gesteld worden:

EEN VOORBEELD van de osteopatische denkwijze; 

Stel je dier heeft moeite om zijn rug te ontspannen, is vaak verkouden en krijgt snel dikke benen. Het kan dan zomaar zijn dat de osteopaat een congestieve (verminderde doorbloeding/stagnatie van) nier als oorzaak vind. Dit kan namelijk op vele niveaus doorwerken. Hoe dat kan? Een voorbeeld:

“Neurologisch worden de nieren aangestuurd vanuit de overgang rug-lendenen. Door de congestie ontstaat er een overprikkeling ter hoogte van het neurologisch corresponderende gebied in de rug (het segment). Vanuit ditzelfde segment worden ook bijvoorbeeld de buikspieren aangestuurd. Een verhoogde basisspanning in de zenuwen van deze wervels veroorzaakt door een congestieve nier kan dus voor opgetrokken buikspieren zorgen.

Qua spieren worden de nieren in hun ligging ondersteund door de psoas en het middenrif. Voor een optimale beweging is het belangrijk dat deze drie structuren langs elkaar kunnen glijden. Dit wordt bemoeilijk bij congestie van de nier.

De psoas loopt van de onderrug naar het bekken, en kan dus veel spanning zetten op het bekken, waardoor het moeilijker is voor het dier om het bekken te kantelen. Het middenrif loopt van lendenen naar het borstbeen. Een vastzittend middenrif veroorzaakt veel spanning door de hele romp naar beneden, waardoor de rug optillen lastig wordt. Een mobiel middenrif is tevens belangrijk voor een goede ademhaling/ventilatie; denk aan terugkerende infecties of ‘stofallergiën’ omdat de lucht in de longen gewoon onvoldoende ververst wordt.

Tevens spelen het middenrif én de nier een belangrijke rol in de afvoer van veneus bloed uit de achterhand, met mogelijk dikke benen als gevolg.

Een efficiënte doorbloeding van de nier zelf is belangrijk voor de afvoer van vocht/bloed uit de achterhand, het uitbalanceren van de zuur/base verhouding, de afvoer van afvalstoffen en de mineralen balans in het lichaam. Een nier die dus slechter doorbloed is kan dus dikke benen veroorzaken, verzuring en stijfheid.”

 

KAN IK ZONDER DOORVERWIJZING NAAR EEN OSTEOPAAT?

Als osteopaat leren we de zogenaamde red-flags; wanneer voelt iets dermate aan dat structurele veranderingen mogelijk aanwezig zijn? Het kan dus voorkomen dat we doorverwijzen naar een dierenarts om bepaalde zaken uit te sluiten voordat we overgaan tot behandelen.

 

MIJN DIER IS KREUPEL OF HEEFT PIJN MAAR DE DIERENARTS VIND GEEN OORZAAK

Ik krijg vaker kreupele/onregelmatige dieren doorgestuurd van dierenartsen waarbij geen zichtbare afwijkingen geconstateerd zijn. Vaak bevind zich de oorzaak dan elders en is het de taak aan mij om uit te vinden waar en vooral het probleem op te lossen.

 

MIJN DIER HEEFT ARTROSE/KISSING SPINES/HERNIA

Ondanks dat er mogelijk structurele veranderingen zijn, die mogelijk onomkeerbaar zijn, kan een osteopathie behandeling meestal nog steeds veel verlichting geven. Een onderdeel van het lichaam kan dan misschien niet meer goed functioneren, maar als we de rest van het lichaam zo mobiel mogelijk houden, dan kan het lichaam prima compenseren voor de klacht, waardoor pijn en ongemak afnemen of zelfs verdwijnen.

 

OPLEIDINGEN EN REGISTRATIES.

Ik mag mezelf Equine Osteopath EDO ® noemen. Dat houdt in dat ik voldoe aan de opleidings- en bijscholingseisen die opgesteld zijn door het Internation Register for Equine Ostopathy EDO, hét orgaan dat de kwaliteit van het het beroep paardenosteopaat bewaakt. Ik ben opgeleid door Janek Vluggen van het Vluggen Institute for Equine Education and Osteopathy. Daarna heb ik hier nog een post-graduate opleiding gevolgd in hondenosteopathie.

 

OSTEOPATHIE IS EEN MANUELE GENEESWIJZE

Een osteopaat spoort bewegingsbeperkingen op en mobiliseert deze met zijn handen. Hiermee ondersteunt de osteopaat het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Een osteopaat doet niet aan symptoombestrijding; een osteopaat gaat op zoek naar de óórzaak van het probleem en stelt het lichaam in staat om zélf zijn problemen weer op te lossen.