Equi -Vita - logo

Equi -Vita

Education, Osteopathy and Rehabilitation 

Equi -Vita - logo

Vrijstellingen

Studenten kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling als zij beroepsmatig al actief zijn binnen de theoriemodule, zoals bijvoorbeeld hoefbekappers of voedingsexperts. Vrijstelling is echter niet vanzelfsprekend en kan pas verleend worden nadat een gesprek heeft plaatsgevonden met het hoofd van de opleiding én de docent die de betreffende module verzorgd, en beide personen akkoord gaan met de vrijstelling. Wat wij van je nodig hebben om vrijstelling aan te vragen:

  • De naam van de module waarvoor je dispensatie aanvraagt.
  • Een onderbouwde motivatie waarom je dispensatie aanvraagt.
  • Indien van toepassing, een kopie van je diploma/certificaat.
  • Een overzicht van je werkervaring.

VRNT zal binnen twee weken na de aanvraag uitsluitsel geven of vrijstelling wordt verleend.