Equi -Vita - logo

Equi -Vita

Education, Osteopathy and Rehabilitation 

Equi -Vita - logo

Klachtenprocedure

Bij klachten kun je je in eerste instantie melden bij het management (L.Theunissen). Iedere klacht is namelijk een mogelijkheid tot verbetering van de opleiding, dus we horen je feedback graag!

Mocht dit echter niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De medewerker van de klachtencommissie (IDPJ Bos-Peters) is verantwoordelijk voor strikte geheimhouding van de informatie die zij ontvangt bij de behandeling van een klacht . Zodra wij uw ondertekende brief hebben ontvangen waarin u uw probleem en de door u voorgestelde oplossing beschrijft, krijgt u van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging voor ontvangst. Wij trachten om uw klacht binnen 4 weken behandeld te hebben. Er zal met u worden overlegd over de nader te nemen stappen. Ook zullen wij u tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Uw klacht zal ten alle tijde vertrouwelijk worden behandelt. Het kan mogelijk zijn dat er een derde partij ingeschakeld moet worden, wij vragen u in dat geval eerst om toestemming. Wij vragen de derde voor de geheimhouding van uw klacht te tekenen.