Equi -Vita - logo

Equi -Vita

Education, Osteopathy and Rehabilitation 

Equi -Vita - logo

Boek bestellen?

Boek bestellen? Stuur een mailtje met je naam en adres. Kosten 29,95 excl. verzendkosten.

  • De allernieuwste kennis over de bewegingsmechaniek van het paard wordt gecombineerd met eeuwenoude rijvoorschriften
  • Sterke en zwakke punten van jou en je paard leren identificeren
  • De problemen die je tegenkomt kunnen verklaren en oplossen
  • Een trainingsplan op maat samenstellen voor je paard
  • En bovenal: begrijpen hoe je paard functioneert en hoe jij hem kunt helpen te  verbeteren!

Er wordt in de paardenwereld volop gediscussieerd over wat ‘goed’ paardrijden eigenlijk is. Talloze meningen worden gespuid, hetzij wel, hetzij niet onderbouwd.  Maar hoe bepalen we voor onszélf wat we goed vinden? Is dat wat de instructeur zegt, de topruiter, de stalhouder?

Om je eigen oordeel te kunnen vormen is het belangrijk te weten hoe je paard functioneert en hoe je daar als ruiter invloed op kunt uitoefenen om je paard te verbeteren.

In dit op de praktijk gerichte boek wordt aan de hand van talloze voorbeelden en heldere illustraties een antwoord gegeven op deze vragen. De belangrijkste focus ligt op het begrijpen van de bewegingsmechaniek van het paard en het identificeren van blokkades in dit proces. Op het moment dat we deze kunnen vinden en begrijpen, kunnen we ook een trainingsplan opstellen. Daarvoor is het belangrijk te weten welk trainingseffect welke oefeningen hebben en hoe jij als ruiter daar vorm aan kunt geven. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de manier waarop jij als ruiter zit, je gewichtsverdeling en de manier waarop jij je hulpen geeft. Welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop je paard beweegt? Welke spieren spreekt hij dan aan? Hoe beoordeel je of hij correct beweegt qua gevoel en door middel van observatie?

Op het moment dat je deze kennis, het gevoel en de techniek kunt gaan combineren, kun je daadwerkelijk en doelgericht gaan trainen. Begrijpen wat je voelt en dit kunnen beoordelen en aanpassen waar nodig, dat is wat een ruiter tot trainer maakt en waardoor dit boek een onmisbaar naslagwerk is voor alle paardenliefhebbers!

Heel veel leesplezier gewenst!

Boek bestellen? Stuur een mailtje met je naam en adres. Kosten 29,95 excl. verzendkosten.